Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Kontakt kring god man förvaltare

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Återvändsgatan 13

Expeditionstider:
måndag – torsdag 10.00 – 12.00

Telefon

0490-25 41 04
0490-25 40 30

Fax

0490-25 40 28

E-post

overformyndare@vastervik.se

Kontaktperson

Niklas Östberg, handläggare, överförmyndare
Lena Harmsund, handläggare, biträdande överförmyndare

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Västerviks kommun har en överförmyndare och ett överförmyndarkansli.

Kommunfullmäktige utser en överförmyndare, som har störst ansvar för verksamheten. Deras uppgift är att ha tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Syftet är att förhindra att barn, eller vuxna som själv inte kan ta tillvara sin rätt, inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndaren

Tingsrätten beslutar om någon ska ha en god man, eller förvaltare och vem som ska ha detta uppdrag. Överförmyndaren kontrollerar sedan att den som har uppdraget, sköter detta på ett bra sätt och enligt det regler som gäller.

Vem kontrollerar överförmyndaren?

Det är länsstyrelsen som har tillsyn över överförmyndaren och dess verksamhet. 
Med jämna mellanrum utförs kontroller hos överförmyndaren.

Hur når du överförmyndaren eller kansliet?

Vi har telefon- och expeditionstid måndagar till torsdagar mellan klocka 10 och 12.

Sidan senast granskad den 13 november 2015
Innehållsansvarig: Niklas Östberg

Kontakt kring god man förvaltare

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Återvändsgatan 13

Expeditionstider:
måndag – torsdag 10.00 – 12.00

Telefon

0490-25 41 04
0490-25 40 30

Fax

0490-25 40 28

E-post

overformyndare@vastervik.se

Kontaktperson

Niklas Östberg, handläggare, överförmyndare
Lena Harmsund, handläggare, biträdande överförmyndare

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)