Inbjudan till ny arbetsmarknads- och utbildningsmässa i Gamleby 11 februari

Kontakta arbetsgruppen Fokus Arbetsmarknad Gamleby

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 24

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-12-18

Utvärderingen av den arbetsmarknads och utbildningsmässa som genomfördes i Gamleby den 14 oktober 2014 gav ett mycket positivt gensvar från såväl utställare som besökare.

Landstinget ställer ut på arbetsmarknadsmässa i Gamleby

Vi vill nu genomföra ytterligare en mässa med samma inriktning, men utökad till att omfatta alla arbetssökande i kommunen. Tanken är att förmiddagen ägnas till Akzo Nobels anställda och eftermiddagen är öppen för alla arbetssökanden.

Som vid förra tillfället bjuder vi in utbildningsanordnare samt företag och myndigheter som har rekryteringsbehov nu eller senare.

Vi kan ta emot max 30 utställare. Mässan är kostnadsfri.

Vill du/ni vara med på Mässan i Gamleby den 11 februari 2015?

Meddela er medverka så snart som möjligt.

Kontakta:

elisabeth.johansson@vastervik.se, tel. 0490-255079 eller

ove.ohrling@vastervik.se, tel. 0704859790.

Kontakta arbetsgruppen Fokus Arbetsmarknad Gamleby

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 24

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)