Inför allmänna val

Kontakta Valnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

Ordförande: Kajsa Andersson (S)

Valhandläggare:

Telefon: 0490-25 40 70
E-post: valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Det allmänna valet till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Sveriges riksdag hålls söndag 14 september. Det går också att förtidsrösta på vissa platser från onsdag den 27 augusti. På många förtidsröstningsplatser är det öppet begränsat antal dagar. Här hittar du all information.

Om du vill rösta i din vallokal så hittar du information om vilken vallokal du hör till på ditt röstkort som kommer i brevlådan. Val.se har all information om alla öppettider och adresser för alla vallokaler och du hittar information om alla vallokaler bland relaterade länkar. Öppettiden valdagen 14 september är klockan 8-20.

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Notera instruktion för hur du röstar om du befinner dig utomlands bland relaterade länkar.

Observera att enda platsen för förtidsröstning på valdagen 14 september är kommunhuset i Västervik. Det är enda lokalen som du kan rösta i om du inte har möjlighet att besöka din ordinarie vallokal den dagen.

Förtidsröstningsplatser öppna för allmänheten:

Ort:  Röstningslokal: 
Öppettider: 
Ankarsrum Coop Nära, Tjustvägen 9 Öppet Coop Nära 
Blackstad Tant Gul Livs & Catering, Solgården Öppet Tant Gul

Edsbruk

Coop Nära, Uknavägen 36 Öppet Coop Edsbruk
Gamleby Biblioteket, Åby Herrgård, Västerviksvägen 4 Öppet Biblioteket Gamleby
Gunnebo Matöppet, Ringvägen 1 Öppet Matöppet
Loftahammar ICA Nära Kusten, Bjursundsvägen 58 Öppet ICA Nära Kusten
Odensvi Odensvi Lanthandel, Kyrksjövägen 2 Öppet Odensvi Lanthandel
Ukna Ukna Diversehandel, Åtvidabergsvägen 2 Öppet Ukna Diversehandel
Västervik Kommunhuset, Västerviks kommun, Fabriksgatan 21 Öppet kommunhuset Västervik - endast 14 september, klockan 10-12 och 16-18
Västervik Stadsbiblioteket, Spötorget Öppet Stadsbiblioteket Västervik
Överum Coop Konsum, Piazzan, Prästgårdsgatan 5 Öppet Coop Överum

 

Förtidsröstningplatser med begränsad öppettid, ofta kallad institutionsröstning:

Röstmottagningen i dessa lokaler är främst avsedd för de som till vardags vistas här, samt för anhöriga och personal. Dessa lokaler är inte utmärkta på kartan. 

Ta med id-handling och röstkort!

Ort:  Plats:  Adress:  Öppettider: 
Ankarsrum Kungshöjden, särskilt boende Kungsvägen 33, Ankarsrum 7 september, klockan 15-16
Edsbruk Edshöjden Rävkullegatan 2, Edsbruk 7 september, klockan 14.30-15.30
Gamleby Erneborg, särskilt boende samlingssalen Präststigen 3, Gamleby 7 september, klockan 10.30-11.30
Gamleby Hagnäsgården, särskilt boende Hagnäsvägen 21, Gamleby 7 september, klockan 9-10
Gunnebo Dalsgården, särskilt boende Dalsvägen 23, Gunnebo 7 september, klockan 13-14
Hjorted Nynäsgården, särskilt boende Falsterbovägen 2, Hjorted 7 september, klockan 13-14
Hjorted Sundsgården, särskilt boende Oskarshamnsvägen 10, Hjorted 7 september, klockan 10-11
Västervik Annagården, särskilt boende Kajutan, Hospitalsgatan 9, Västervik 7 september, klockan 10.30-11.30
Västervik Anstalten Västervik Norra Gertrudsvik, Norra klinikernas hus 2, Västervik 7 september, klockan 13-17
Västervik Gertrudsgården, särskilt boende Fabriksgatan 19, Västervik 7 september, klockan 9-10
Västervik Tjustgården, särskilt boende, samlingssalen Stora Trädgårdsgatan 37, Västervik 7 september, klockan 10.30-11.30
Västervik Vapengränd, särskilt boende Vapengränd 9B, Västervik 7 september, klockan 9-10
Västervik Västerviks sjukhus, entréhallen, huvudentrén Östra Kyrkogatan 48, Västervik 7 september, klockan 13-14
Överum Ekhamra, särskilt boende Bruksgatan 7, Överum 7 september, klockan 13-14

Sidan senast granskad den 15 september 2014
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Valnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

Ordförande: Kajsa Andersson (S)

Valhandläggare:

Telefon: 0490-25 40 70
E-post: valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)