Västerviks kommun har gjort reklamfilm om valen 2014

Kontakta Valnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

Ordförande: Kajsa Andersson (S)

Valhandläggare:

Telefon: 0490-25 40 70
E-post: valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-05-13

stillbild video eu-val 2014

Under våren 2014 har Demokratiberedningen på Västerviks kommun diskuterat vilka olika insatser som kommunen kan göra för att höja valdeltagandet bland unga i kommunen. En av åtgärderna som man valt är att ta fram en reklamfilm. Filmen, eller snarare filmerna för det är en om varje val 2014, handlar om unga och demokrati.

Fyra elever på Gamleby Folkhögskola fick den globala undersökningen World Value Survey 2011 och uppdraget att göra en film som får unga att tänka till inför de två valen 2014. Resultatet är sedan några dagar publicerat på Youtube och delat på Facebook och Twitter. Filmen har skapat en del uppseende med animationer där militärer och kravallpolis stör lugnet i kända västerviksmiljöer.

- Elevernas uppdrag var också att ta ut svängarna så mycket som det går om att inte ta demokrati för given, när det är en kommun som står bakom filmen, säger Fredrik Blom informatör på Västerviks kommun som varit beställare av filmerna. Som fortsätter:
- Vi ville ha reklamfilmer som dels får fler unga att gå och rösta, men som också kan skapa diskussion och debatt.

Den film som senare kommer att publiceras om det allmänna valet 14 september kommer också att gå som bioreklam på biografen i Västervik under två månader 18 juli - 14 september.

Fakta om filmerna:

Filmerna producerades under två första veckorna i april 2014. 

  • Producent: Elin Nilsson. 
  • Fotograf: Buster Friberg. 
  • Ljudtekniker: Marica Söderlund. 
  • Redigering: Jonas Källström. 
  • Ansvarig utgivare: Jens Arfvelin.

Relaterade länkar:

Västerviks kommuns sidor om Val 2014

Demokratiberedningen på Västerviks kommun

World Value Surveys databaser

GTV Gamleby Folkhögskola

Relaterade dokument:

World Value Survey 2011 för Sverige, tabellrapport (pdf 2,5 MB)

Kontakta Valnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

Ordförande: Kajsa Andersson (S)

Valhandläggare:

Telefon: 0490-25 40 70
E-post: valnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)