Kommunfullmäktige 22 maj 2017

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 22 maj 2017 kl. 18.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse 22 maj 2017 (pdf 251 kB)

Protokoll

 

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

Kallelse med ärendelista (pdf 413 kB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner 
  3.a. Interpellation om Västerviks kommunala krisberedskap (pdf 69 kB)
 4. Hållbarhetsbokslut 2016 för Västerviks kommun 
  del 1 (pdf 17 mB) del 2 (pdf 14,2 mB)
 5. Vision 2030 för Västerviks kommun (pdf 7 737 kB)
 6. Förvärv av aktier i Inera AB (pdf 4 640 kB)
 7. Avgift för kylda matportioner fr.o.m. 1 juli 2017 (pdf 149 kB)
 8. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2016 (pdf 3 798 kB)
 9. Årsredovisning 2016 för Regionförbundet i Kalmar län och ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse (pdf 5 414 kB)
 10. Motion om att återskapa hagarna vid Hermanstorp och skapa en skötselplan för området - svar (pdf 207 kB)
 11. Motion om att Västerviks kommun ska bli medlem i ECAD (European Cities Against Drugs) - svar (pdf 253 kB)
 12. Motion om strategi mot hedersrelaterat förtryck - svar (pdf 445 kB)
 13. Inlämnade medborgarförslag
  13.a. Medborgarförslag om asfalterad ramp till busshållplatsen vid ICA Maxi, Västervik (pdf 60 kB)
  13.b. Medborgarförslag om infrastruktur i Västerviks kommuns tätort (pdf 167 kB)
 14. Valärenden
 15. Anmälningar (pdf 1 607 kB)

 

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Klicka här för att se sändningen från sammanträdet

Sidan senast granskad den 15 september 2017
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)