Kommunfullmäktige 24 april 2017

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 24 april 2017 kl. 18.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse 24 april 2017 (pdf 251 kB)

Protokoll

 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 24 april 2017 (pdf 210 kB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

Kallelse med ärendelista (pdf 413 kB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner (pdf 
  3.a. Fråga om enklare återvinning - Mariann Gustafsson (V) (pdf 62 kB)
  3.b. Motion om strategi för digitaliseringsarbete - Harald Hjalmarsson (M) (pdf 52 kB)
 4. Smålandshamnar AB - information om verksamheten
 5. Ägardirektiv 2017 för Smålandshamnar AB (pdf 560 kB)
 6. Hyresavtal för Lilla Ringholmen (pdf 270 kB)
 7. VA-taxa från 15 maj 2017 (pdf 1 030 kB)
 8. Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort - svar (pdf 416 kB)
 9. Motion om bättre företagsklimat - svar (pdf 367 kB)
 10. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag (pdf 328 kB)
 11. Inlämnade medborgarförslag
  11.a. Medborgarförslag om Stenhagsparken, en avgränsad del med sand där barnen kan cykla
  11.b. Medborgarförslag om Stenhagsparken, en levande park att cykla i
  11.c. Medborgarförslag om Stenhagsparken, fotbollsmål och en del att cykla i
  11.d. Medborgarförslag om Stenhagsparken, förbättra och rusta upp lekparken 
  11.e. Medborgarförslag om Stenhagsparken, större sandyta att cykla i
  11.f. Medborgarförslag om Stenhagsparken, ett område att cykla i och göra gupp
  11.g. Medborgarförslag om Stenhagsparken, anpassning för lek och att cykla för barn i alla åldrar
  11. h. Medborgarförslag om bättre högtalaranläggningar i kommunhuset
  11. i. Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Södra Varvsgatan
  11.j. Medborgarförslag om granskning av antal anställda och antal fordon i Västervik Miljö & Energi AB
  11.k. Medborgarförslag om utveckling av allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser
  11.l. Medborgarförslag att ta bort ordet cirkus i KF:s beslut om markupplåtelse till cirkus (eller liknande)
 12. Valärenden
 13. Anmälningar 

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Klicka här för att se sändningen från sammanträdet

Sidan senast granskad den 9 maj 2017
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)