Kommunfullmäktige 27 mars 2017

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 27 mars 2017 
kl. 18.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse 27 mars 2017 (pdf 246 kB)

Protokoll

 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 27 mars 2017 (pdf 377 kB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

Kallelse med ärendelista 27 mars 2017 (pdf 359 kB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Granskningsrapport om flyktingverksamheten i Västerviks kommun (pdf 306 kB)
 4. Revisionsberättelse för Västerviks kommun 2016 (pdf 2 190 kB)
 5. Fråga om ansvarsfrihet för Västerviks kommun 2016 (pdf 16 kB)
 6. Årsredovisning 2016 för Västerviks kommun (pdf 8 736 kB)
 7. Vision 2030 för Västerviks kommun (pdf 963 kB)
 8. Policy kring evenemang och musikarrangemang - svar på uppdrag i budget 2017 (pdf 585 kB)
 9. Biblioteksplan för Västerviks Kommun 2017-2021 (2 967 kB)
 10. Detaljplan för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 - antagande (pdf 9 839 kB)
 11. Detaljplan 6, del av Horn 1:262 m.fl. (Grönö) - antagande (pdf 22 821 kB)
 12. Ledningsplan för extraordinära händelser (pdf 679 kB)
 13. Ökade hyreskostnader för skalskydd, lås- och passersystem, samt inrymningssystem vid Västerviks Gymnasium (pdf 389 kB)
 14. Inlämnade frågor, interpellation och motioner 
 15. Motion om att sprida goda exempel från Näktergalens skola - svar (pdf 555 Kb)
 16. Motion om strategi så att upphandling av livsmedel som köps in till Västerviks kommuns verksamheter produceras enligt de krav som ställs på svenska uppfödare - svar (pdf 790 kB)
 17. Inlämnade medborgarförslag
  1. Medborgarförslag om hundrastgård på grönytan vid korsningen Lysingsvägen-Östersjövägen
  2. Medborgarförslag om avgiftsbefriad bygglovsansökan för solpaneler oavsett placering på tak eller fasad
  3. Medborgarförslag om trafiksäkra cykelstråk
  4. Medborgarförslag om moratorium för nedsläckning av kopparnätet
  5. Medborgarförslag om att spara på vattnet i Blankaholm
  6. Medborgarförslag om att bygga en ny samlingslokal i Blankaholm
  7. Medborgarförslag om anhörigcenter på eller i anslutning till det planerade nya biblioteket i Västervik
 18. Valärenden
 19. Anmälningar 

Webbsändning

Klicka här för att se eftersändningen från 27 mars

Sidan senast granskad den 13 april 2017
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)