Kommunfullmäktiges handlingar 2012

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Protokollet från mötet justeras och godkänns av ordförande, samt två ledamöter. De publiceras här.

Kommunfullmäktige 17 december 2012

Kommunfullmäktige, protokoll 2012-12-17 (pdf, 578 kB)

Eftersändning webb-tv

Kommunfullmäktige 26 november 2012

Kommunfullmäktige, protokoll 2012-11-26 (pdf, 552 kB)

Eftersändning webb-tv

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012

Kommunfullmäktige, protokoll 2012-10-29 (pdf, 323 kB)

Eftersändning webb-tv

Kommunfullmäktige 24 september 2012

kommunfullmäktige, protokoll 2012-09-24 (pdf, 782 kB)

Eftersändning webb-tv

Kommunfullmäktige 25 juni 2012

Kommunfullmäktige, protokoll 2012-06-25 (pdf, 635 kB)

Eftersändning webb-tv

Kommunfullmäktige 28 maj 2012

Kommunfullmäktige, protokoll 2012-05-28 (pdf, 389 kB)

Eftersändning webb-tv

Kommunfullmäktige 23 april 2012

Kommunfullmäktige, protokoll 2012-04-23 (pdf 161 kB)

Eftersändning webb-tv

Kommunfullmäktige 26 mars 2012

Kommunfullmäktige, protokoll 2012-03-26 (pdf, 414 kB)

Eftersändning webb-tv

Kommunfullmäktige 27 februari 2012

Kommunfullmäktige, protokoll 2012-02-27 (pdf, 522 kB)

Eftersändning webb-tv

Sidan senast granskad den 24 augusti 2017
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)