Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande

073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Saad Benatallah (S), vice ordförande

070-251 72 27
saad.benatallah.pol@vastervik.se

Lars Axmon (M)

 

Sven Öberg (C)

 070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)

070-6708553
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Det är revisorerna som kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Fullmäktige väljer fem stycken förtroendevalda revisorer. De ska granska och pröva kommunens verksamhet på ett:

  • opartiskt,
  • sakligt,
  • och på ett oberoende sätt.

Revisorerna ska bland annat:

  • Kontrollera att alla verksamheter sköts effektivt och på ett ekonomiskt sätt.
  • Se om den ekonomiska redovisningen är riktig. 
  • Se hur den interna kontrollen fungerar.

Revisorernas rapporter ska lämnas in till fullmäktige. Dessa rapporter används också av kommunens olika verksamheter. Syftet är att arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet.

I Västervik tillhör den som är ordförande i revisionsgruppen oppositionen.

Ordförande är Britt-Louise Åberg Källmark (M) och vice ordförande är Saad Benatallah (S).

Sidan senast granskad den 29 september 2017
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande

073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Saad Benatallah (S), vice ordförande

070-251 72 27
saad.benatallah.pol@vastervik.se

Lars Axmon (M)

 

Sven Öberg (C)

 070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)

070-6708553
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)