Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande

Telefon: 073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Bertil Lycke (M)

0490-190 22
bertil.lycke.pol@vastervik.se

Sven Öberg (C)

0493-340 44, 070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (FP)

0493-104 01

Saad Benatallah (S), vice ordförande

070-251 72 27
saad.benatallah.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Det är revisorerna som kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Fullmäktige som väljer ut fem stycken förtroendevalda revisorer. De ska granska och pröva kommunens verksamhet på ett: 

  • opartiskt,
  • sakligt,
  • och på ett oberoende sätt.

Revisorerna ska bland annat:

  • Kontrollera att alla verksamheter sköts effektivt och på ett ekonomiskt sätt.
  • Se om den ekonomiska redovisningen är riktig. 
  • Se hur den interna kontrollen fungerar.

Revisorernas rapporter ska lämnas in till till fullmäktige. Dessa rapporter används också av kommunens olika verksamheter. Syftet är att arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet.

I Västervik tillhör den som är ordförande i själva revisionsgruppen oppositionen.

Ordförande är Britt-Louise Åberg Källmark (M) och vice ordförande är Saad Benatallah (S).

foto på ledamöter kommunrevisionen 2015

Från vänster: Sven Öberg (C), Saad Benatallah (S), Britt-Louise Åberg Källmark (M), Ivar Svensson (FP), Bertil Lycke (M).

Sidan senast granskad den 19 maj 2015
Innehållsansvarig: David Ottvall

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande

Telefon: 073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Bertil Lycke (M)

0490-190 22
bertil.lycke.pol@vastervik.se

Sven Öberg (C)

0493-340 44, 070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (FP)

0493-104 01

Saad Benatallah (S), vice ordförande

070-251 72 27
saad.benatallah.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)