Medborgarförslag

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

En möjlighet att påverka!

Vem får skriva medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Västerviks kommun kan lämna egna förslag till kommunfullmäktige. Oavsett ålder kan du skriva förslag till förbättringar, förenklingar och förändringar i kommunens verksamhet.

Det är du, själv eller tillsammans med andra, som skriver och undertecknar förslaget. Föreningar, organisationer, företag eller andra sammanslutningar får inte lämna medborgarförslag.

Vad kan förslaget handla om?

Förslagen kan handla om allt som rör kommunens ansvarsområde, men naturligtvis inte ärenden om myndighetsutövning mot enskild eller ärenden med odemokratisk eller rasistisk innebörd. Varje förslag ska innehålla endast ett ämne. Det bör vara kortfattat och gärna innehålla ett konkret förslag.

Var lämnar jag mitt förslag?

Du kan skicka förslaget till:

Kommunfullmäktige
Västerviks kommun
593 80 Västervik

eller lämna det till kommunens reception på Fabriksgatan 21.

Förslaget kan inte skickas via e-post.

Ett medborgarförslag som kommit in till kommunledningskontoret och diarieförts är en allmän offentlig handling. 

Vad händer med mitt förslag?

Förslaget bereds av kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med 1:e och 2:e vice ordförande (fullmäktiges presidium). Medborgarförslaget tillsammans med presidiets förslag skickas till kommunfullmäktige. Vid mötet beslutar fullmäktige om förslaget ska lämnas till en nämnd för beslut. Förslaget kan också lämnas till en nämnd för beredning och sen beslutas om i fullmäktige. Målsättningen är att ett svar kan lämnas inom sex månader, eller senast ett år.

Välkommen med ditt medborgarförslag!

Sidan senast granskad den 25 november 2015
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)