Utskottet för folkhälsa och samhällskydd protokoll 2018-03-12

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Beslutande organ

Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd

Kungörelsedatum

2018-03-12

Datum då kungörelsen sätts upp

2018-03-12

Datum då kungörelsen tas ned

2018-04-03

Förvaringsplats för handlingarna

Räddningstjänsten

Sekreterare

Andrea Brändström

Kungörelse

Sidan senast granskad den 12 mars 2018
Innehållsansvarig: