Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Paragrafer

1-46, varav § 2 justerades omedelbart, se separat anslag

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-09

Datum då anslaget tas ned

2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Sekreterare

Sofie Westerlund

Sidan senast granskad den 9 mars 2018
Innehållsansvarig: