Socialnämndens sociala utskott Protokoll 2017-12-21

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Beslutande organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2017-12-21

Paragrafer

480-492

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-21

Datum då anslaget tas ned

2018-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Sekreterare

Jenny André

Sidan senast granskad den 21 december 2017
Innehållsansvarig: