Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Beslutande organ

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

155-158

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-12

Datum då anslaget tas ned

2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten, Östersjövägen 4, Västervik

Sekreterare

Andrea Brändström

Sidan senast granskad den 12 februari 2018
Innehållsansvarig: