Campus Västervik FoUU

Campus Västervik FoUU är en verksamhet som bedriver forskning, utveckling och utbildning. Detta gör vi inom miljöerna Socialpedagogiskt centrum och Ingenjörsvetenskapligt centrum. Den forskning som bedrivs här utgår från lokala behov som finns i Västerviksregionen. Detta gör att forskningen till stor del bygger på deltagande och dialog med de som lever, bor och verkar i regionen.

Behöver din verksamhet lösa ett problem, eller veta mer för att starta en förändring? Eller utvärdera hur genomfört arbete fallit ut? Eller är det något annat ni behöver veta mer om. Hur som helst så finns vi för er. Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer!

Forskning

Genom forskning utvecklas ny kunskap. Vi vill väcka intresse kring forskning och utveckling hos medarbetare inom olika förvaltningar, verksamheter och företag som arbetar med:

  • Socialt – och Socialpedagogiskt arbete
  • Ingenjörsvetenskap. 

Vi genomför forskning inom de områden där ni ser att ett behov finns.

Utveckling

Utveckling är inget entydigt begrepp som kan förstår på ett och samma sätt utan är beroende av sitt sammanhang. Det vi menar med utveckling är en process där egenskaper förändras från en form till en annan. Vi vill vara med och utveckla förvaltningar, verksamheter och företag genom att ta fram ny kunskap som kan omsättas i praktiken. Vi vill inspirera medarbetare till att medverka i utvecklingsarbetet! Vi stödjer medarbetare vid genomförande av utvecklingsarbetet samt återför resultaten till verksamheten. Kontakta oss för att få veta hur!

Utbildning

Utbildning kan beskrivas som en process av undervisning och praktik för att införskaffa sig och utveckla kunskap. Lärande är något som pågår hela livet, medan utbildning är en målinriktad och systematisk undervisning. Campus Västervik har sedan 20 år bedrivit målinriktad och systematisk högre utbildning. Vill du utbilda dig, vänd dig till oss!

Sidan senast granskad den 2 januari 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Medfinansiärer

Sparbankstiftelsens logga