Campus Västervik FoUU

Socialpedagogiskt centrum

Processledare - socialpedagogiskt centrum


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Campus Västervik FoUU är en verksamhet som bedriver forskning, utveckling och utbildning. Den forskning som bedrivs här utgår från lokala behov som finns i Västerviksregionen. Detta gör att forskningen till stor del bygger på deltagande och dialog med de som lever, bor och verkar i regionen.

Detta gör vi inom två olika miljöer:

  • Socialpedagogiskt centrum i samarbete mellan Campus Västervik och Högskolan Väst.
  • Ingenjörsvetenskapligt centrum i samarbete mellan Campus Västervik och Jönköping University.

Forskning

Genom forskning utvecklas ny kunskap. Vi vill väcka intresse kring forskning och utveckling hos medarbetare inom olika förvaltningar, verksamheter och företag som arbetar med:

  • Socialt – och Socialpedagogiskt arbete
  • Ingenjörsvetenskap. 

Vår intention är att genomföra forskning inom de områden där ni ser att ett behov finns.

Utveckling

Utveckling är inget entydigt begrepp som kan förstår på ett och samma sätt utan är beroende av sitt sammanhang. Det vi menar med utveckling är en process där egenskaper förändras från en form till en annan. Vi vill vara med och utveckla förvaltningar, verksamheter och företag genom att ta fram ny kunskap som kan omsättas i praktiken. Vi vill inspirera medarbetare till att medverka i utvecklingsarbete! Vi stödjer medarbetare vid genomförande av utvecklingsarbete samt återför resultaten till verksamheten. Kontakta oss för att få veta hur!

Utbildning

Utbildning kan beskrivas som en process av undervisning och praktik för att skaffa sig och utveckla kunskap. Lärande är något som pågår hela livet, medan utbildning är en målinriktad och systematisk undervisning. Campus Västervik har sedan 20 år bedrivit målinriktad och högre utbildning. Vill du utbilda dig, vänd dig till oss!

Om du har frågor, ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi tänker och planerar kring våra verksamheter. 

Sidan senast granskad den 2 januari 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Socialpedagogiskt centrum

Processledare - socialpedagogiskt centrum


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)