Socialpedagogiskt centrum

Processledare - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Organisatorisk tillhörighet och ägande
Socialpedagogiskt centrum ägs av Campus Västervik och Högskolan Väst. Ingenjörsvetenskapligt centrum ägs av Campus Västervik. Det formella juridiska och ekonomiska ansvaret vilar på ägaren.

Styrning av  FoU Campus Västervik
Beslut gällande FoU Campus Västerviks verksamhet och utveckling fattas av styrgruppen.

Strategigrupp
Strategigruppens syfte är att diskutera områden med forsknings- och utvecklingspotential som FoU Campus Västervik ska kunna ta sig an. Det är också ett forum för den operativa personalen att informera verksamheter om det som producerats och vad som är på gång.

Strategigruppen består av tre olika gruppkonstellationer:

  • Styrgruppsmedlemmar
  • Referenspersoner
  • Operativ personal (processledare och vetenskaplig ledare)

Processledare

Michaela Ericsson
Telefon: 0490 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Campuschef

Jerry Engström
Telefon: 0490 25 41 14
E-post: jerry.engstrom@vastervik.se

Sidan senast granskad den 2 januari 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Socialpedagogiskt centrum

Processledare - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)