Specialistsjuksköterskeprogrammet, distriktssköterska 75 hp

specialistsjuksköterska

Utbildningen syftar till att utbilda distriktssköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens folkhälsoarbete, hemsjukvård, barn- och skolhälsovård. Distriktssköterskeutbildningen ger dig yrkes-och ämnesfördjupning i vårdvetenskap samt rätten att förskriva specificerade läkemedel till patienter med vissa sjukdomar.

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammet, distriktssköterska

Sidan senast granskad den 20 mars 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström