Socialpedagogiska programmet, 180 hp

Socialpedagog

I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen.

Utbildningens huvudsakliga områden är socialt arbete och socialpedagogik. Du läser även kurser med inriktning mot pedagogik, sociologi och socialpsykologi samt en termins studier i det sociala arbetets juridik.

Läs mer om Socialpedagogiska programmet

Sidan senast granskad den 8 mars 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström