Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

sjuksköterskor

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård.

Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad och innehåller en spännande mix av t.ex. idéhistoria, hälsokunskap och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ger dig möjlighet till internationella erfarenheter, både under och efter utbildningen.

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet

Sidan senast granskad den 20 mars 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström