Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp

projektledning och projektarbete

Målet med kursen är att ge studenten praktisk kompetens att väl genomföra projekt genom att den innehåller många upplevelsebaserade moment med återkoppling till och reflektion över teorin. Kursen syftar till att belysa både rollen som projektledare och rollen som projektmedarbetare.

Innehåll
Projektets inledning, dess faser samt karaktäristik och risker. Olika typer av projekt, Projektets olika faser från idé till avslutning/överföring, och riskanalys.
Planering och uppföljning
Framtagning av arbetspaket, nätverksplanering och andra planeringsmodeller, operativ projektstyrning, ekonomisk styrning och uppföljning
Projektledaren, organisation och gruppdynamik
Projektorganisation, linjeorganisation och matrisorganisation, projektledarens och projektmedlemmarnas roller. Konflikt- och relationshantering. Gruppens utvecklingsfaser och roller i gruppen. Presentation av projektet för omvärlden.

Läs mer om Projektledning och projektarbete I

Sidan senast granskad den 20 mars 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström