Ledarskap, 7,5 hp

ledarskap

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuildning. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Mer information och anmälan kommer.

Sidan senast granskad den 20 mars 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström