Juridisk översiktskurs – med handelsrättslig inriktning, 15 hp

juridisk översiktskurs

Kursen har som mål att ge en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden, särskilt dem som är viktiga för samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken.

Innehåll
Kursen inleds med en presentation av samhällets rättsliga reglering av det ekonomiska. Orientering lämnas om lagstiftningsproceduren, rättskällorna, rättssystemet och domstolsväsendet såväl i nationellt som i EG-/EU-perspektiv. Tonvikt läggs på grundläggande studium av det förmögenhetsrättsliga området inom civilrätten.

Speciellt belyses
- Personrätt
- Avtalsrätt
- Köprätt
- Fordringsrätt
- Marknadsrätt
- Associationsrätt
- Arbetsrätt

Mer information och anmälan kommer.

Sidan senast granskad den 20 mars 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström