Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp

barn- och ungdomsvetenskapligt program

Programmet ger dig kompetens att förstå och tillvarata barns och ungdomars erfarenheter, behov och perspektiv och utifrån dessa arbeta strategiskt för att stärka barns och ungdomars villkor i samhället. Du arbetar kanske redan idag som lärare, socialpedagog, psykolog eller inom vården eller med barns och ungdomars kultur och fritid. Programmet förbereder dig också för forskarstudier.

Läs mer om barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram

Sidan senast granskad den 20 mars 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström