Våra utbildningar på Campus Västervik

Dessa utbildningar kan du läsa på plats hos oss vilket betyder att du får en studiegrupp och att du kan se dina föreläsningar tillsammans med dina studiekamrater.

maskiningenjör - produktionsteknik

Maskiningenjör – Produktionsteknik, 180 hp

Genom programmet lär du dig att utveckla tillverkning och produktion för att möta framtidens krav på ett hållbart samhälle, för att nå hög effektivitet, liten miljöpåverkan och god arbetsmiljö. Utbil...

Program, grundnivå

socialpedagogiska programmet

Socialpedagogiska programmet, 180 hp

I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Utbildningens huvudsakliga...

Program, grundnivå

sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad och innehåller en spännande mix av t.ex. idéh...

Program, grundnivå

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet, distriktssköterska 75 hp

Utbildningen syftar till att utbilda distriktssköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens folkhälsoarbete, hemsjukvård, barn- och skolhälsovård. Distriktssköterskeutb...

Program, avancerad nivå

Barnmorska

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utbilda dig till barnmorska. Barnmorskeprogrammet omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå och vänder sig till legitimerade sjuksköters...

Program, avancerad nivå

Juridisk översiktskurs

Juridisk översiktskurs – med handelsrättslig inriktning, 15 hp

Kursen har som mål att ge en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden, särskilt dem som är viktiga för samhällsv...

Kurser, grundnivå

Ledarskap

Ledarskap, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuildning. Praktiskt...

Kurser, grundnivå

Projektledning och projektarbete

Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp

Målet med kursen är att ge studenten praktisk kompetens att väl genomföra projekt genom att den innehåller många upplevelsebaserade moment med återkoppling till och reflektion över teorin. Kursen syf...

Kurser, grundnivå

Sidan senast granskad den 8 mars 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Filtreringsalternativ