Våra utbildningar på Campus Västervik

Dessa utbildningar kan du läsa på plats hos oss vilket betyder att du får en studiegrupp och att du kan se dina föreläsningar tillsammans med dina studiekamrater.

socialpedagogiska programmet

Socialpedagogiska programmet, 180 hp

I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Utbildningens huvudsakliga ...

Program, grundnivå

sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad och innehåller en spännande mix av t.ex. idéhi...

Program, grundnivå

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet, distriktssköterska 75 hp

Utbildningen syftar till att utbilda distriktssköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens folkhälsoarbete, hemsjukvård, barn- och skolhälsovård. Distriktssköterskeutbi...

Program, avancerad nivå

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp

Programmet ger dig kompetens att förstå och tillvarata barns och ungdomars erfarenheter, behov och perspektiv och utifrån dessa arbeta strategiskt för att stärka barns och ungdomars villkor i samhälle...

Program, avancerad nivå

Specialistundersköterskeprogrammet

Specialistundersköterska - inriktning äldre 200 YH-poäng

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska! I modern vård och omsorg av äldre ställs allt ...

Yrkeshögskoleutbildningar

Barnmorska

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utbilda dig till barnmorska. Barnmorskeprogrammet omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå och vänder sig till legitimerade sjukskötersk...

Program, avancerad nivå

Certifierad produktionstekniker

Certifierad Produktionstekniker

Gillar du teknik och problemlösning och vill ha ett spännande jobb?Då har vi utbildningen för dig som har jobbat lite inom industriell produktion och som vill utveckla dig inom området för att sedan k...

Yrkeshögskoleutbildningar

Socialpedagogiskt arbete

Socialpedagogiskt arbete med människor med intellektuella funktionshinder 7,5 hp

Kursen utgör en temakurs inom det socialpedagogiska programmet som fokuserar professionellt arbete med personer intellektuella funktionshinder. Inom ramen för en fältstudie behandlas frågor om hur fak...

Kurser, grundnivå

Socialpedagogiskt arbete

Socialpedagogiskt arbete med människor med psykiska funktionshinder, 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete eller i andra sammanhang kommer i kontakt med människor med psykisk ohälsa och till dig som har ett intresse för att öka dina kunskaper om psykisk ohälsa u...

Kurser, grundnivå

Socialpedagogiskt arbete

Socialpedagogiskt arbete med människor med missbruksproblematik 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete eller i andra sammanhang kommer i kontakt med människor med missbruksproblematik och vill ha en ökad kunskap och förståelse för missbrukets komplexitet i d...

Kurser, grundnivå

Socialt arbete

Socialpedagogiskt arbete med äldre 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med äldreomsorg eller som i andra sammanhang möter äldre människor och deras olika behov av stöd och hjälp. Kursen är tvärvetenskaplig och avser att ge en bred s...

Kurser, grundnivå

Juridisk översiktskurs

Juridisk översiktskurs – med handelsrättslig inriktning, 15 hp

Kursen har som mål att ge en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden, särskilt dem som är viktiga för samhällsve...

Kurser, grundnivå

Ledarskap

Ledarskap, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuildning. Praktiskt ...

Kurser, grundnivå

Projektledning och projektarbete

Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp

Målet med kursen är att ge studenten praktisk kompetens att väl genomföra projekt genom att den innehåller många upplevelsebaserade moment med återkoppling till och reflektion över teorin. Kursen syft...

Kurser, grundnivå

Sidan senast granskad den 8 mars 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Filtreringsalternativ