Näringsliv

Företagsanpassade utbildningar

Har du frågor och funderingar över hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Skicka din fråga till mig så återkommer jag inom kort.

Vänliga hälsningar
Gunnar Jansson

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Vi har under många år arbetat med tät samverkan med vår lokala arbetsmarknad, såväl privat som offentlig sektor. Det gör att vi kan arbeta med utbildningar som ger den kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden. 

Vi arbetar i mötet med arbetsgivare med frågor kring hur deras framtida kompetensbehov ser ut. Nästa steg är sedan att vi jämför de svaren med offentlig statistik som kan ge en bild av framtidens behov av utbildning.

Det leder till att de allra flesta studenterna kan gå ut i arbetslivet efter avslutade studier.

Efter avslutade studier går minst 96 av 100 studenter till arbete.

Hos oss på är det främst Gunnar Jansson och Katja Vrettou som arbetar med näringslivssamarbete.

Kompetens är en färskvara som företag är i ständigt behov av att utveckla för att kunna behålla konkurrenskraften.

– Ju närmare utbildningarna finns, desto större är möjligheterna, säger Gunnar Jansson som är näringslivets kontakt på Campus Västervik.

Campus Västervik är en mycket flexibel utbildningsresurs på högskolenivå. I grunden finns en handfull program, som riktar sig till kommun och landsting. Två av dessa är på magisternivå.

För att tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden, har vi på Campus Västervik valt en annorlunda lösning kallad Cooperative Education, Co-op. Det är ett samarbete med Högskolan Väst enligt deras koncept om arbetsintegrerat lärande. Utbildningarna är på 180 högskolepoäng och pågår under 4 år. Co-op perioderna omfattar 1 år. Studenterna är redan kopplade till företag i Västervik, där de även arbetar under utbildningens gång.

– Tolv företag i kommunen medverkar i Co-op-utbildningarna, säger Gunnar Jansson.

 De program du kan läsa inom Co-op är:

  • Ekonomi.
  • Elkraft.
  • Industriell ekonomi.
  • Produktionsteknik med logistik.
  • Produktutveckling med design.
  • Systemutveckling – IT och samhälle.

 

Företagsanpassade utbildningar

Campus Västervik kan också hjälpa er som finns inom näringslivet och behöver kompetensutveckling. Vi kan skräddarsy både kortare och längre utbildningar. Det gäller både för den enskilda medarbetaren, arbetsgrupper eller för hela företaget. Vi har kontakter med högskolor och andra utbildare över hela landet. Det gör att vi kan erbjuda varje företag rätt utbildning utifrån de behov som finns.

Vi har även ett nära samarbete med Campus Vimmerby och Campus Hultsfred.

Har ni frågor eller vill veta mer, kontakta Gunnar Jansson

Sidan senast granskad den 20 april 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Företagsanpassade utbildningar

Har du frågor och funderingar över hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Skicka din fråga till mig så återkommer jag inom kort.

Vänliga hälsningar
Gunnar Jansson

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)