Kalender för Campus Västervik

27 mars 2017 - 26 april 2017

Interkulturella möten - Integration i vardagen

20 april 2017, 09:00 - 12:00

(Seminariet ingår i serien Interkulturella möten)

Christina Ekstrand och integrationsgruppen, Västerviks kommun, berättar om integrationsgruppens arbete. Hur arbetar man och vad är det för förutsättningar och villkor som gäller? Gruppen kommer att tala om sina erfarenheter av möten i arbetet.

PLATS: Campus Västervik,
Östersjövägen 8.
LOKAL: Anges på plats
KOSTNAD: 800 kronor (exklusive moms) per person. I priset ingår alla föreläsningar/seminarier
under 2017 samt fika.
FÖR MER INFORMATION:
Michaela Ericsson, 0490-25 41 20
ANMÄLAN: michaela.ericsson@vastervik.se

OBS: anmäl senast 10/4

Plats: Campus Västervik
Sidan senast granskad den 28 februari 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström