Kalender för Campus Västervik

30 april 2017 - 30 maj 2017

Interkulturella möten - Ung är ung och gammal är gammal - eller?

04 maj 2017, 09:00 - 12:00

(Seminariet ingår i serien Interkulturella möten)

Anita Beckman, fil.dr. i etnologi och universitetslektor kulturvetenskap, Högskolan Väst, talar om möten mellan generationer.

PLATS: Campus Västervik,
Östersjövägen 8.
LOKAL: Anges på plats
KOSTNAD: 800 kronor (exklusive moms) per person. I priset ingår alla föreläsningar/seminarier
under 2017 samt fika.
FÖR MER INFORMATION:
Michaela Ericsson, 0490-25 41 20
ANMÄLAN: michaela.ericsson@vastervik.se

OBS: anmäl senast 10/4

Plats: Campus Västervik

Interkulturella möten - Barn, unga, migration och interkulturella praktiker

17 maj 2017, 09:00 - 12:00

(Seminariet ingår i serien Interkulturella möten)

Kerstin von Brömssen, professor i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst, talar om interkulturella möten med fokus på barn.

PLATS: Campus Västervik,
Östersjövägen 8.
LOKAL: Anges på plats
KOSTNAD: 800 kronor (exklusive moms) per person. I priset ingår alla föreläsningar/seminarier
under 2017 samt fika.
FÖR MER INFORMATION:
Michaela Ericsson, 0490-25 41 20
ANMÄLAN: michaela.ericsson@vastervik.se 

OBS: anmäl senast 10/4

Plats: Campus Västervik

Interkulturella möten - Nyanlända vuxnas meningsskapande i sitt nya liv i Sverige

23 maj 2017, 09:00 - 12:00

(Seminariet ingår i serien Interkulturella möten)

Afrah Abdulla, doktorand inom pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, Högskolan Väst, talar om interkulturella möten med utgångspunkt i ett avhandlingsprojekt.

PLATS: Campus Västervik,
Östersjövägen 8.
LOKAL: Anges på plats
KOSTNAD: 800 kronor (exklusive moms) per person. I priset ingår alla föreläsningar/seminarier
under 2017 samt fika.
FÖR MER INFORMATION:
Michaela Ericsson, 0490-25 41 20
ANMÄLAN: michaela.ericsson@vastervik.se

OBS: anmäl senast 10/4

Plats: Campus Västervik
Sidan senast granskad den 28 februari 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström