Kalender för Campus Västervik

20 mars 2018 - 06 oktober 2018

FoU-dagen 2018

22 mars 2018, 08:30 - 12:00

Efter en givande och inspirerande premiär den 8 juni 2017 så bjuder vi ännu en gång in till en dag i forskning och utvecklingens tecken – FoU-dagen 2018. 

Årets tema 2018 är skolutveckling.
Läs hela inbjudan

Dagen är kostnadsfri och anmälan görs till fou@vastervik.se

Plats: Campus Västervik, Östersjövägen 8

Temadag om: Inkludering, jämställdhet och normmedvetenhet

27 mars 2018, 08:30 - 16:00

Socialpedagogiskt centrum bjuder in till en temadag om inkludering, jämställdhet och normmedvetenhet, i syfte att motverka könsbundna studie- och yrkesval, öka andelen studenter som slutför sin utbildning och utveckla arbetsmiljöer.

Mer information och anmälan hittar du här

Plats: Campus Västervik, Östersjövägen 8, Sal Storö

Handledarintroduktion för nya handledare

10 april 2018, 15:00 - 17:30

Du som funderar på att bli handledare eller som precis har blivit handledare för studenter som läser till förskollärare eller till lärare, erbjuds nu en handledarintroduktion.

Vi kommer att berätta om rollen och gå igenom de viktigaste delarna av uppdraget.

Under introduktionen kommer vi att behandla följande:

  • Handledarens uppgifter
  • Handledarens ansvar
  • Bedömning av VFU:n – hur går det till?
    • Vilka dokument ska handledaren vara insatt i och använda?
  • Studentens skyldigheter och rättigheter
  • När det inte fungerar?
  • Diskussion och frågor…

Anmälan: Senast måndag den 3/4 till katja.vrettou@vastervik.se
Vi bjuder på fika!

Välkomna!
VFU-teamet
Catarina ”Kicke” Jeppsson, Programansvarig utbildningsledare VFU, KFU

Plats: Campus Västervik, Östersjövägen 8

Genustänk i bild och text

24 april 2018, 08:30 - 12:00

Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson, fotograf och genusvetare föreläser om inkludering, genus och jämställdhet samt normmedvetenhet i bilder och text.

Syftet är att inspirera oss i arbetet med att bredda bilden av våra utbildningsprogram och yrken genom att utveckla rekrytering, marknadsföring och bemötande i utbildningar och på arbetsplatser utifrån ett normmedvetet perspektiv.

Mer information och anmälan hittar du här

Plats: Campus Västervik

Utvecklingsdag för lärare

19 juni 2018, 11:30 - 16:00

Välkommen till en utvecklingsdag för lärare som tar emot VFU-studenter.

I höstas hade vi en trevlig och givande träff för handledare. Utfrån era önskemål fortsätter vi med ny träff, där vi kommer prata om, och utveckla handledarrollen inom verksamhetsförlagd utbildning för lärare.

Mer information och anmälan hittar du här

Plats: Campus Västervik
Sidan senast granskad den 25 januari 2018
Innehållsansvarig: Beatrice Ström