Miljön och avloppsvattnet

Kontakt angående enskilt avlopp

Anders Fröberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0490-25 48 05
anders.froberg@vastervik.se

Mattias Pettersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

Gunela Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Enskilda avlopp belastar miljön och kan även innebära hälsorisker. De enskilda avloppen i kommunen står för ungefär lika stort fosforutsläpp som de kommunala avloppsreningsverken. Detta trots att det bara är en tiondel av människorna i kommunen som har enskilt avlopp.

Fosfor och kväve från avlopp bidrar till övergödning av våra vatten. I Västervik har vi många övergödningskänsliga havsvikar. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav. Åtgärder av ditt avlopp har stor betydelse för våra lokala vattendrag, sjöar och havsvikar.

Sidan senast granskad den 26 januari 2017
Innehållsansvarig: Anders Fröberg

Kontakt angående enskilt avlopp

Anders Fröberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0490-25 48 05
anders.froberg@vastervik.se

Mattias Pettersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

Gunela Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0490-25 48 22
gunela.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)