Starta och driva livsmedelsverksamhet

Kontakt angående livsmedel

Anna Johansson (föräldraledig)
miljö- och hälsoskyddsinspektör
livsmedelskontroll
anna.c.johansson@vastervik.se

Anna Heidesjö
livsmedelsinspektör
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Rada Dobriyanova
livsmedelsinspektör
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Yvonne Andersson
livsmedelsinspektör (vik)
0490-25 48 07
yvonne.a.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ska du starta eller ta över en livsmedelsverksamhet? Då måste du lämna in en anmälan om registrering till Miljö- och byggnadskontoret innan du startar verksamheten.

Registrering

Du ska lämna in din anmälan om registrering senast två veckor innan du startar din verksamhet. En registrering är knuten till dig som person och till den typ av livsmedelsverksamhet du bedriver. Det innebär att du måste registreras på nytt om du tar över en redan befintlig verksamhet. Detta gäller också om du flyttar din verksamhet.

Lagstiftning

Det är din skyldighet som företagare att känna till och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Syftet med livsmedelslagen är att skydda konsumenten.

Kontroll

Miljö- och byggnadskontoret kontrollerar att lokalen är i bra skick och att den är utformad efter vilken verksamhet som bedrivs där. Vi kontrollerar även att det finns bra rutiner för verksamheten så som rengöring, hygien och lokalens skick. Du måste ha kunskap och goda rutiner för verksamheten.

Du betalar en årlig kontrollavgift till Miljö- och byggnadskontoret för den kontroll vi utför. Hur ofta vi besöker din verksamhet beror på vilka risker din livsmedelsverksamhet har. Det är också risken som styr storleken på din årliga kontrollavgift.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Anna Heidesjö

Kontakt angående livsmedel

Anna Johansson (föräldraledig)
miljö- och hälsoskyddsinspektör
livsmedelskontroll
anna.c.johansson@vastervik.se

Anna Heidesjö
livsmedelsinspektör
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Rada Dobriyanova
livsmedelsinspektör
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Yvonne Andersson
livsmedelsinspektör (vik)
0490-25 48 07
yvonne.a.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)