Bussen (ICA Maxi)

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

GRANSKNING Syftet med ändringen av planen är omfördela befintlig byggrätt inom kvarteret Bussen.

Verksamheten inom handelsområdet har byggts ut successivt och ytterligare handelsytor återstår att bebygga. Området fungerar väl och detaljplanen i övrigt är väl avvägd och fungerar för verksamheternas behov. Vissa områden har dock byggnadsförbud vilket försvårar ett rationellt nyttjande av vissa fastigheter.

En planändring bör kunna möjliggöra att byggrätten kan fördelas mera fritt inom fastigheten Bussen 2 samtidigt som eventuella skyddsåtgärder som är en följd av närheten till infarten hanteras i bygglovskedet på samma sätt som med nu gällande bestämmelser.

Ändringen av detaljplanen upprättas enligt standardförfarande då ändringen inte anses ha ett allmänt intresse och följer rekommendationerna i översiktsplanen.

Ändringen är nu föremål för granskning från den 10 juli 2017 till den 14 augusti 2017.

Synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 14 augusti 2017 till: Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik. De kan också lämnas via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Skriftliga synpunkter ska lämnas in under granskningen. Annars kan rätten att senare överklaga beslutet att anta planen gå förlorad.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Daniel Niklasson, 0490-254063, daniel.niklasson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 20 december 2016
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)