Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

På Näset öster om marinan i Loftahammar pågår ett planarbete för att avstyckade arrendetomter på naturmark ska få en reglerad byggrätt. Planen är nu klar för granskning. 

Planens syfte är att:

  • Planlägga Näset för att legalisera befintliga förhållanden och skapa byggrätter för tidigare frånsålda arrendetomter
  • Reglera befintliga förhållanden vid marinan
  • Säkerställa och utveckla det naturnära och värdefulla rekreationsområdet i centrala Loftahammar.

Planområdet är beläget i utkanten av centrala Loftahammar invid viken Vivassen som är en del av Östersjön.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med standardförfarande. Kommunen avser upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.

Granskningen pågår från den 10 juli 2017 till den 14 augusti 2017.

Eventuella synpunkter skall lämnas senast den 14 augusti 2017 till: 

Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta:

Planarkitekt Daniel Niklasson, 0490-25 40 63, daniel.niklasson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 12 maj 2015
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)