Kontakta lantmäteriet

Kontakta Lantmäteriet

Telefon: 0771-636363

E-post: kundcenter@lm.se

Besöksadress:
Östra Kyrkogatan 38
593 21 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

All mark som finns i Sverige är indelad i olika fastigheter. När det sker en förändring i fastighetsindelningen så går det via en lantmäteriförrättning. Det är lantmäteriet som sköter handläggningen.

I Västerviks kommun finns ett statligt Lantmäterikontor dit du kan vända dig om du vill:

  • Bilda en ny fastighet.
  • Förändra en befintlig fastighet.
  • Bestämma en fastighets gränser eller omfattning.
  • Skapa eller ändra olika typer av rättigheter.
  • Bilda gemensamma anläggningar.

Telefonnummer: 0771-636363.

Inskrivning

Om du har köpt eller fått en fastighet behöver du göra en ansökan om lagfart. Detta gör du till fastighetsinskrivningen i Eksjö. Du vänder dig dit även om du vill få ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt inskriven i fastighetsregistret.

Sidan senast granskad den 18 juni 2015
Innehållsansvarig: Erik Persson

Kontakta lantmäteriet

Kontakta Lantmäteriet

Telefon: 0771-636363

E-post: kundcenter@lm.se

Besöksadress:
Östra Kyrkogatan 38
593 21 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)