Nya undantag från lovplikt

Kontakt för frågor kring bygglov, bygganmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bygglov eller bygganmälan. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.30.

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan

Katarina Svensson
Assistent
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Maria Mattsson
Assistent
0490-25 48 04
maria.mattsson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt bygglov

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Ingmarie Smids
Bygglovarkitekt
0490-25 48 12
ingmarie.smids@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Lena Svensson Burman
Bygglovhandläggare
0490-25 48 37
lena.svensson-burman@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Kontakt anmälan

Jan Johansson
VVS-inspektör, OVK, brandfarlig vara
0490 - 25 48 08
jan.johansson@vastervik.se

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Thomas Andersson
Byggnadsinspektör
0490-25 48 33
thomas.a.andersson@vastervik.se

Marcus Hulterström
Byggnadsinspektör
0490-25 48 36
marcus.hulterstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-06-30

Den 1 juli 2017 träder ändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen i kraft. Ändringarna innebär bland annat att ytterligare åtgärder får utföras utan krav på bygglov.

Följande gäller från och med den 1 juli 2017:

  1. Det krävs inte bygglov för uppställning av två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.
  2. Det krävs inte bygglov för små tillbyggnader av en- och tvåbostadshus i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel.
  3. För andra byggnader än en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.
  4. Det krävs inte bygglov för nybyggnad av tillfälliga små byggnader, byggnaden får inte vara större än 15 kvm och inte ha en nockhöjd som överstiger 3 meter. Byggnaden måste placeras inom allmän plats som kommunen är markägare till och byggnaden får stå på platsen i högst tre månader. Om byggnaden flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov.
  5. Det krävs inte bygglov för ett väderskydd för kollektivtrafiken, väderskyddet får inte vara större än 15 kvm och inte ha en nockhöjd som överstiger 3 meter. Om väderskyddet placeras i anslutning till ett annat väderskydd krävs bygglov.
  6. Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård i liten omfattning i form av en eller flera containrar. Containrarna måste placeras i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde.

Samtliga bygglovbefriade åtgärder enligt ovan måste följa gällande detaljplan, i annat fall krävs bygglov.

Undantaget från lovplikten gäller inte om åtgärderna vidtas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Under "Relaterade länkar" finns en karta som visar inom vilka områden undantagen inte gäller.

Om åtgärderna enligt punkt 1, 2 eller 6 vidtas närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs medgivande från de grannar som berörs av åtgärden. Åtgärderna får aldrig placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns till allmän plats eller gata.

Mer information om lagändringarna finns på Boverkets hemsida, se länk under "Relaterade länkar".

Kontakt för frågor kring bygglov, bygganmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bygglov eller bygganmälan. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.30.

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan

Katarina Svensson
Assistent
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Maria Mattsson
Assistent
0490-25 48 04
maria.mattsson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt bygglov

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Ingmarie Smids
Bygglovarkitekt
0490-25 48 12
ingmarie.smids@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Lena Svensson Burman
Bygglovhandläggare
0490-25 48 37
lena.svensson-burman@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Kontakt anmälan

Jan Johansson
VVS-inspektör, OVK, brandfarlig vara
0490 - 25 48 08
jan.johansson@vastervik.se

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Thomas Andersson
Byggnadsinspektör
0490-25 48 33
thomas.a.andersson@vastervik.se

Marcus Hulterström
Byggnadsinspektör
0490-25 48 36
marcus.hulterstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)