Nya regler för skyltar och ljusanordningar

Kontakt för frågor kring bygglov, bygganmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bygglov eller bygganmälan. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.30.

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan

Katarina Svensson
Assistent
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Maria Mattsson
Assistent
0490-25 48 04
maria.mattsson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt bygglov

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Ingmarie Smids
Bygglovarkitekt
0490-25 48 12
ingmarie.smids@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Lena Svensson Burman
Bygglovhandläggare
0490-25 48 37
lena.svensson-burman@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Kontakt anmälan

Jan Johansson
VVS-inspektör, OVK, brandfarlig vara
0490 - 25 48 08
jan.johansson@vastervik.se

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Thomas Andersson
Byggnadsinspektör
0490-25 48 33
thomas.a.andersson@vastervik.se

Marcus Hulterström
Byggnadsinspektör
0490-25 48 36
marcus.hulterstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-06-30

Från och med den 1 juli 2017 gäller nya regler för skyltar och ljusanordningar efter en ändring av plan- och byggförordningen (2011:338).

Skyltar

Nytt i plan- och byggförordningen är att det införs en definition av vad en skylt är, definitionen gäller inte för åtgärder som har påbörjats före den 1 juli 2017.

"Med skylt avses en skylt, tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande."

Huvudregeln är att det alltid krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom detaljplanelagt område men nytt i plan- och byggförordningen är att det inte krävs bygglov för

  1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
  2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
  3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
  4. en skylt inomhus,
  5. valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
  6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90, och
  8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Punkt 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Under "Relaterade länkar" finns en karta som visar inom vilka områden punkt 1 och 3 inte gäller.

Kommunen kan i en detaljplan eller områdesbestämmelse besluta att det krävs bygglov för sådana skyltar som avses i punkt 1-4.

Ljusanordningar

I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om

  1. den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller
  2. anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kommunen kan i en detaljplan besluta att det krävs bygglov även för andra ljusanordningar än sådana som avses ovan.

Kontakt för frågor kring bygglov, bygganmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bygglov eller bygganmälan. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.30.

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan

Katarina Svensson
Assistent
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Maria Mattsson
Assistent
0490-25 48 04
maria.mattsson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt bygglov

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Ingmarie Smids
Bygglovarkitekt
0490-25 48 12
ingmarie.smids@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Lena Svensson Burman
Bygglovhandläggare
0490-25 48 37
lena.svensson-burman@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Kontakt anmälan

Jan Johansson
VVS-inspektör, OVK, brandfarlig vara
0490 - 25 48 08
jan.johansson@vastervik.se

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Thomas Andersson
Byggnadsinspektör
0490-25 48 33
thomas.a.andersson@vastervik.se

Marcus Hulterström
Byggnadsinspektör
0490-25 48 36
marcus.hulterstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)