Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Alla nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning.

Om du ska bygga nytt, ställs därför alltid krav på att det du bygger ska utformas tillgängligt. Ska du bygga om eller bygga till kan det vid behov, om det är större ändringar, ställas följdkrav på tillgänglighet. Kraven på utformning finns i Boverkets byggregler.

Även i befintliga offentliga lokaler ska hinder tas bort om det är enkelt avhjälpt. Det kan bland annat gälla:

  • Ramper vid trappsteg.
  • Dörrbredder.
  • Placering av dörröppnare.
  • Armstöd vid toalettstolar.
  • Markering av trappor.

Har du en lokal till vilken allmänheten har tillträde och vill veta mer om vad som menas med enkelt avhjälpta hinder och vad du kan göra för att underlätta för personer med funktionsnedsättning? Då finns Boverkets broschyr att ladda ner under Relaterade länkar. Du kan även ta kontakt med miljö- och byggnadskontoret.

Bor du i ett äldre hus som inte är tillgängligt där du har behov av att göra ändringar i bostaden för att kunna bo kvar? Då kan kommunen i en del fall ge ett anpassningsbidrag.

Sidan senast granskad den 30 juni 2017
Innehållsansvarig: Maria Ström

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)